Правилно засаждане на Смърч и иглолистни фиданки на гол корен – Зеленият Отбор на България

Това са фиданките Смърч, които ще засадим.
Важно е да се знае, че Кореновата шийка е мястото, на което завършва корена и започва вдървеняването.
Когато се засади на есен или пролет, кореновата шийка трябва да бъде добре утъпкана в почвата на около 0,5-1см под нея.
Важно правило за оцеляването на фиданките е Тя да бъде под земята.

Правило 1: Фиданките се дават само от 1 човек за конкретна цепнатина или оформена дупка. Фиданките не се разнасят от терена! Кореновата система не трябва да се просъхва.

Правило 2: Всяка цепнатина или дупка не трябва да стои повече от 10 минути отворена. Почвената влага е много важно за бъдещото оцеляване на фиданката.

Правило 3: При засаждане на кореновата шийка трябва да е под земята! Ако е над земята, не се слага допълнителен пръст, за да се скрие, а се поставя отново по правилен начин, за да не се изнесе почвата при първия дъжд и след това да загине.

Правило 4: Коренът никога не трябва да се подгъва! Той трябва да гледа право надолу. Ако има камък или някакви други препятствия е добре да се измести с няколко сантиметра самата фиданка. След това мощно и внимателно се утъпква около нея.

Правило 5: Силно препоръчително е да се полее фиданката с чиста или изворна вода. Това ще помогне на почвената слага да се задържи повече време и ще премахне въздушните балони около кореновите власинки, което е важно.

Правило 6. Утъпкването започва особено още след поставяне на фиданката в дупката или цепнатината. Утъпква се със Съдилно колче, което набутва и пресова почвата около този корен. Не трябва да има въздушни джобове, треви, тревни коренища или пролуки около корена-само чиста и силно утъпкана пръст.

Правило 7: Ако коренът е надраскан или пречупен е възможно да се намали болната или наранената част с остър нож или лозарска ножица, за да поставим само здрави корени в земята(иначе може да загнят и заразят с патогени).


Високопланинско Доброволческо Залесяване на Витоша

Вашият коментар