Ние сме свидетели на 3 пандемии едновременно. Първата е пандемията на Корона вирус. Втората е пандемията на Глада. И третата е пандемията на Разрушението на препитания. Корона вирусът зарази 3,19 милиона и уби 228000. Световната продоволствена програма предупреди обществото за задаващата се „гладна пандемия“, която има потенциала да погълне повече от четвърт милиард души, чиито животи и препитания ще бъдат поставени под непосредствена опасност. Според Световната продоволствена програма повече от милион души са на
границата на глада, а 300 000 може да умрат от глад всеки ден за следващите 3 месеца.

Също така има и пандемия на Разрушението на препитания. Според Международната организация на труда (МОТ) „като резултат от икономическата криза, която се създава от пандемията, почти 1,6 милиарда работници (които представляват най-уязвимите на пазара
на труда), от глобалните 3,3 милиарда ще страдат от големи неспособността си да изкарват средства и да живеят. Това се дължи на мерките за сигурност или на това, че работят в най-силно засегнатите сектори. Както посочва Гай Райдър, директор на МОТ „ За
милиони работници, липсата на доход значи липса на храна, сигурност и бъдеще (…) Докато пандемията и кризата за храна еволюира, нуждата за закрила на най-уязвимите
става все по-спешна.“

Всичките три пандемии полагат корена си в икономическия модел, който се основава на печалба, алчност и екстрактивизъм, който ускорява екологичното разрушение, влошава загубата на поминък, увеличаващото се икономическо неравенство и поляризира обществото още повече, в разделението му на 1% и 99% – разределението на финансите в световен мащаб работническа класа : най-богатите). На този майски ден, във времената на кризата на Корона вирус, нека да си представим и да създадем икономика основана на демокрация за Земята и демокрация на икономиката за предпазване на планетата и човечеството. Нека се обърнем към тази криза с демократично участие и солидарност. Нека да проявим съчувствие и да се уверим, че никой няма да остане гладен. Чрез
солидарност и демокрация нека участваме в споделянето на бъдеща икономика, за да няма хора останали без работа и никой човек не е останал без глас.

Многото кризи са индикация, че икономическият дял от 1% не върши работа на хората и природата. Единият процент хора взима 99% от „безполезните хора“ в тяхната идея основана на дигитално земеделие и ферми без фермери, автоматизирани фабрики и продукция без работници. Трябва да се създават икономики, които не разрушават
природата, не унищожават поминъци и не нарушават правата на работници, икономики, които не разрушават здравето и  разпространяват болести и пандемии, не разрушават поминъка и свободата, достойнството и правото да работиш и не създават глад.

Нека създадем #ZeroHunger икономики, като предпазим поминъците на малките фермери, които ни снабдяват с 80% от храната. Нека преминем към стопанства свободни от отрови, с живо земеделие, за да предпазим човешкото здраве и биоразнообразието.

Нека създадем местни кръгови и солидарни икономики, които подкрепят местните поминъци на търговци на дребно, създавайки общество и намалявайки екологичния отпечатък.

След Covid19 да възстановим икономиката с осъзнаването, че всички животи са равни, че ние сме част от Земята, ние сме биологични създания, работата е наше право и е в сърцето на това да бъдеш човек, а грижата за Земята и едни за други е най-важната работа. Няма безполезни хора или хора за еднократна употреба.

Ние сме едно човечество на една планета, автономията, смисълът, достойнството, работата, свобода, демокрация са наши изконни права.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *