Blog

И тази година отгледахме няколко хиляди горскодървесни фиданки

И тази луда 2020г. отгледахме 2480 фиданки, които раздаваме през нашата онлайн платформа www.greenteambg.com , вътре влизате в магазин и […]

Община за пример: Кюстендил обяви 1690 декара вековни гори за защитени!

На 28 май 2020 г. Общинският съвет на Кюстендил, по предложение на кмета на Общината, прие решение за обявяване на […]