Участваха малко над 58 общо човека(над 10 деца).
Засадени над 750 фиданки акация.
Благодарности за смислено-споделеното време!
Браво!