Залесяване 28 март 2018г. – с. Делян

Участваха малко над 58 общо човека(над 10 деца). Засадени над 750 фиданки акация. Благодарности за смислено-споделеното време! Браво!