Доброволческа организация Зеленият Отбор е обединение на доброволци, започват своите акции от 2009 г. със залесяване в Северния парк в София. Следват много акции по залесявания и почиствания в различни места около София. Организицията участва и помага със собствени средства на домове за сираци и домове за стари хора. От 2015 година Зеленият отбор започва да организира и собствен фестивал до гр. Елин Пелин - "Фестивал за свободната размяна на семенена, фиданки и разсади".