"Зеленият отбор на България" – крачка към едно по-добро бъдеще

Зеленият Отбор на България е доброволческа формация от ентусиасти, които доказаха, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството.

Това е изцяло доброволческа инициатива и има за цел да покаже пред всеки един от нас, че можем да се обединяваме и вършим добрини, съвсем задружно, независимо от различията и проблемите, в които живеем.

Съвсем спонтанно създадена, нашата група, независимо, че сме разнородни персонажи, се обединихме от високите цели и идеи, създадохме една благотворна среда с много настроение, ентусиазъм и дух. Стартира с виртуални срещи и култивиране на идеи от 2007г. и прераства до днес в активни действия и масови доброволчески мероприятия. Нашето усилие и вдъхновение, докосна много хора в България и това ни даде надежда да продължим напред с още повече Зелени дейности и проекти.

Това е изцяло доброволна инициатива, която има за цел да покаже, че всеки от нас може да се обедини и да върши добро, независимо от нашите различия и проблеми.
Можем да направим добри дела без външна помощ, без компании, без спонсорство, без политици, без лобита и платена PR.
За да реализираме нашата визия, ние се съобразяваме с всички стандарти и изисквания, свързани с местообитанията на подходящи видове, климат, почви и др
Крайната цел е да създадем нещо добро, красиво и полезно за Природата на България и за човечеството!

Какви събития имаме?

 •  Общо досега 231 активни реални събития
 •  Основни събития: Масови доброволни залесявания към проект "1 милион"
 •  Почистване на замърсени зони.
 • Споделяне с други екологични организации или хора в България
 •  Участие във фестивали и други публични събития
 •  Образователни срещи - присаждане, пермакултури, еко-села и др
 •  Социални срещи - подкрепа на стопанства и фермери, които се нуждаят от помощ
 •  Посещения на сиропиталища и домове за стари хора на различни места и подкрепа, ако е в нашия ресурс с идеята да покажем положителните аспекти на доброволческата дейност и зелените идеи.

Какви са насоките и проектите на Green Team?

 • Проект 1 милион фиданки, засадени от доброволци без фирми и спонсори.
  По проект "1 милион" от 2009 г. има залесени приблизително 64,324 дървесни единици.
 • Създаване на зеленчукови и плодни градини, за обединение на хората с екологичното мислене. "Плодова и зеленчукова градина за всеки" - 2 овощни градини с над 500 овощни дървета и 3 зеленчукови градини, от които се разпределят семена.
 •  Създаване на независима банка за стари сортове семена в България. В партньорство с Peliti, Гърция и Ваанда Шива, Индия "Independent seed bank"
 •  Фестивал на свободния обмен на семена, разсади и фиданки - за петата година през 2018 г.
 •  Фестивал на зелените идеи - За шестата година през 2018 година

На какво сме горди?

 •  Подкрепа на горски парк в Ботаническата градина на БАН
 •  С добри хора, които се срещат и споделят нашите идеи
 •  Засаждането на почти 64,324 дървета в цялата страна
 •  Създаването на зеленчукови градини
 •  Създаването на две големи и три малки овощни градини
 • Работа с природен парк Витоша и засаждане на над 10 000 фиданки. Повече от 750 доброволци, участващи в ден по време на залесяванията.
 • Създаването на няколко от нашите фестивали.- Фестивал на Семената, Елата Фест
 • Ефективна защита на древните дървета от веригата магазини Kaufland, която промени план за строителство на един от своите супермаркети

Колко души е самият отбор?

 • Организаторите на събитията са между 4 и 15 души
 • Хората, на които можем да разчитаме за помощ са около 10-20 души
 • Във Facebook групата сме 4,343 души.
 • Най-много на едно събитие сме се събирали 750 души.
 • Постоянните и активни души  в едно събитие сме 20-40 души

За повече информация:
Greenteam - Зеленият отбор
E-mail: [email protected]