Zalesiavane_3

И тази година, Зелният Отбор продължава със своите масови Доброволчески Залесявания.

Ще продължим с един много красив терен над с.Понор. Миналата година имахме два терена, които усвоихме. Тази година продължаваме с попълване и нови терени.

Теренът е около 15 декара с възможност над 6000 дървета.

Дървесните видове са:

  • Дъб Цер
  • Зимен Дъб
  • Сребролистна Липа
  • Космат Дъб
  • Кестен
  • Офика

Мястото, от където ще тръгнем към обекта за залесяване е това след отбивката за с.Понор.

Можете да се запишете във формуляра за транспорта ТУК.

Срещата в събота ще е в 9.30ч. а в неделя, денят на изборите срещата ще е в 10.30ч.!