Най-новите изследвания показват, че глобалното затопляне ще бъде по-рязко, отколкото се предполагаше по-рано. Две групи от учени са изказали това предположение, използвайки данните от температурата на въздуха на Земята, оставени ни от историята.

Двете групи са достигнали до извода, че днешните прогнози за темповете на затоплянето са занижени с около 75%. Изследването е публикувано в списанието Geophysical Research Letters. Техните резултати противоречат на общоприетата гледна точка, към която се придържа и Междуправителственият съвет по изменения на климата, изучаващ и анализиращ изследванията в тази област. Съветът предвижда, че средната температура на планетата ще се покачи с 1,5-4,5 градуса, ако в резултат на човешката дейност отделяния въглерод се удвои. Тези данни се основават на влиянието на въглеродния диоксид върху парниковия ефект и на различните странични причини, ускоряващи затоплянето, такива като намаляването на отразяващите способности на повърхността на планетата в резултат на топенето на ледовете.

Най-новото изследване добавя още един фактор – отделянето на въглероден газ от естествените екосистеми, например от почвата, които се увеличават с повишаването на температурата. Тези оценки се основават на исторически данни. Периодическите затопляния на атмосферата в миналото са били придружени с по-висока концентрация на въглероден газ, което отново е намалявало с падането на средните температури. Съгласно тази теория, при по-топло време екосистемите задържат по-малко количество въглероден газ. Американските учени са обобщили данните за 400 хиляди години, изучавайки ледника “Изток” в Антарктида. Техните европейски колеги са направили своите изводи на основата на по-кратък период в средата на миналото хилядолетие, когато се е наблюдавало значително захлаждане в северното полукълбо.

Европейските учени са достигнали до извода, че съществуващите днес оценки за перспективата от глобално затопляне са занижени с 15 до 78%. Американците са представили изводите в друга форма, предсказвайки възможното затопляне през този век с 7,7 градуса по Целзий. Учените са заявили, че резултатите от изследванията ми се различават минимално.