"Зеленият отбор на България" – крачка към едно по-добро бъдеще

 

 

 

Зеленият Отбор на България е доброволческа формация от ентусиасти, които доказаха, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството.

 

Това е изцяло доброволческа инициатива и има за цел да покаже пред всеки един от нас, че можем да се обединяваме и вършим добрини, съвсем задружно, независимо от различията и проблемите, в които живеем.

 

Съвсем спонтанно създадена, нашата група, независимо, че сме разнородни персонажи, се обединихме от високите цели и идеи, създадохме една благотворна среда с много настроение, ентусиазъм и дух.

"Зеленият Отбор" стартира с виртуални срещи и култивиране на идеи от 2007г. и прераства до днес в активни действия и масови доброволчески мероприятия. Нашето усилие и вдъхновение, докосна много хора в България и това ни даде надежда да продължим напред с още повече Зелени дейности и проекти.

 

Опитът ни показва, че можем да правим добри дела без външна помощ, без компании, без спонсорство, без политици, без лобита, без европроекти и платен PR.
"Зеленият отбор" не е юридическо лице. Това означава, че не можем да участваме в никакви проекти - нито обществени, нито частни.

 

За да реализираме нашата визия, ние се съобразяваме с всички стандарти и изисквания, свързани с местообитанията на подходящи видове, климат, почви и др. Крайната ни цел е да създадем нещо добро, красиво и полезно за Природата на България и за човечеството!


 

Какви събития имаме?

» Общо досега 231 активни реални събития

» Основни събития: Масови доброволни залесявания към проект "1 милион"

» Почистване на замърсени зони.

» Споделяне с други екологични организации или хора в България

» Участие във фестивали и други публични събития

» Образователни срещи - присаждане, пермакултури, еко-села и др

» Социални срещи - подкрепа на стопанства и фермери, които се нуждаят от помощ

Посещения на сиропиталища и домове за стари хора на различни места и подкрепа, ако е в нашия ресурс с идеята да покажем положителните аспекти на доброволческата дейност и зелените идеи

Какви са насоките и проектите на Green Team?

» Проект 1 милион фиданки, засадени от доброволци без фирми и спонсори.
По проект "1 милион" от 2009 г. има залесени приблизително 64,324 дървесни единици.

» Създаване на зеленчукови и плодни градини, за обединение на хората с екологичното мислене. "Плодова и зеленчукова градина за всеки" - 2 овощни градини с над 500 овощни дървета и 3 зеленчукови градини, от които се разпределят семена.

» Създаване на независима банка за стари сортове семена в България. В партньорство с Peliti, Гърция и Ваанда Шива, Индия "Independent seed bank"

» Фестивал на свободния обмен на семена, разсади и фиданки - за петата година през 2018 г.

» Фестивал на зелените идеи - За шестата година през 2018 година

С какво сме горди?

» Подкрепа на горски парк в Ботаническата градина на БАН

»  С добри хора, които се срещат и споделят нашите идеи

» Засаждането на почти 64,324 дървета в цялата страна

» Създаването на зеленчукови градини

» Създаването на две големи и три малки овощни градини

» Работа с природен парк Витоша и засаждане на над 10 000 фиданки. Повече от 750 доброволци, участващи в ден по време на залесяванията.

» Създаването на няколко от нашите фестивали.- Фестивал на Семената, Елата Фест

» Ефективна защита на древните дървета от веригата магазини Kaufland, която промени план за строителство на един от своите супермаркети

Колко души е самият отбор?

» Организаторите на събитията са между 4 и 15 души;

» Хората, на които можем да разчитаме за помощ са около 10-20 души;

» Във Facebook групата сме 4,343 души;

» Най-много на едно събитие сме се събирали 750 души;

» Постоянните и активни души  в едно събитие сме 20-40 души;