"Зеленият отбор на България" – крачка към едно по-добро бъдеще

Зеленият Отбор на България е доброволческа формация от ентусиасти, които доказаха, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството.

Това е изцяло доброволческа инициатива и има за цел да покаже пред всеки един от нас, че можем да се обединяваме и вършим добрини, съвсем задружно, независимо от различията и проблемите, в които живеем.

Съвсем спонтанно създадена, нашата група, независимо, че сме разнородни персонажи, се обединихме от високите цели и идеи, създадохме една благотворна среда с много настроение, ентусиазъм и дух. Стартира с виртуални срещи и култивиране на идеи от 2007г. и прераства до днес в активни действия и масови доброволчески мероприятия. Нашето усилие и вдъхновение, докосна много хора в България и това ни даде надежда да продължим напред с още повече Зелени дейности и проекти.

С активната си дейност Зеленият Отбор на България доказва, че можем да направим нещо добро без външна помощ, без фирми, без спонсорства, без политици, без лобита и платен PR.

До 2015г. Зеленият отбор на България е завършил:

» 187 реални действащи събития

» Масови доброволчески залесявания

» Почистване на замърсени райони

» Обмен с други Екологично мислещи организации или хора в България

» Образователни срещи - ашладисване, полукултура, еко селища и др.

» Социални срещи - подпомагане на ферми и стопани, които имат нужда от помощ

» Посещения по домове за сираци или възрастни хора, пред които показваме позитивните страни на доброволчеството и зелените идеи.

За да осъществим нашата идея, ние спазваме всички норми и изисквания, свързани с месторастения, подходящи видове, климат, почви и т.н.