Група ентусиасти, готови да действат в името на доброто зелено бъдеще! Организираме акции по залесяване и почистване на паркове, горски местности и др.
Вярваме, че всичко зависи от нас! Всеки е добре дошъл! Save The Planet!