Група ентусиасти, готови да действат в името на доброто зелено бъдеще! Организираме акции по залесяване и почистване на паркове, горски местности и др.
Вярваме, че всичко зависи от нас! Всеки е добре дошъл! Save The Planet!

Скъпи приятели,
Може да разгледате видеоклиповете, даващи визуална представа за Проект 1 милион.
Приятно гледане!